Kronologi Hari Kiamat

Beberapa pernyataan Allah SWT dalam Al quran yang menerangkan tentang hari kiamat.

Hari Kiamat, apakah hari Kiamat itu?, Tahukah kamu apakah hari Kiamat itu?, Pada hari itu manusia seperti anai-anai yang bertebaran, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan (kebaikan) nya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan (kebaikan) nya, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Dan tahukah kamu apakah neraka Hawiyah itu? (Yaitu) api yang sangat panas. (QS Al-Qari’ah ayat 1-11)

Apabila matahari digulung,  dan apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan, dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan (tidak diperdulikan), dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan, dan apabila lautan dipanaskan (QS Al-Takwir ayat 1-6)

Apabila langit terbelah, dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya langit itu patuh,  dan apabila bumi diratakan, dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong, dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya bumi itu patuh, (pada waktu itu manusia akan mengetahui akibat perbuatannya).  (QS Al-Insyiqaq ayat 1-5)

Apabila bumi diguncangkan dengan guncangannya (yang dahsyat), dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat (yang dikandung) nya, dan manusia bertanya: “Mengapa bumi (jadi begini)?”, pada hari itu bumi menceritakan beritanya, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan (yang sedemikian itu) kepadanya. Pada h ari itu manusia ke luar dari kuburnya dalam keadaan yang bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka (balasan) pekerjaan mereka. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat (balasan) nya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat (balasan) nya pula. (QS Al-Zalzalah ayat 1-8)

Di dalam Al-Quran terdapat banyak penjabaran mengenai kronologi hari kiamat untuk menjadi pelajaran bagi kita. bagi seseorang yang mengetahui bidang-bidang ilmiah mnegenai kebumian dan antariksa tentu akan membayangkan suatu tafsir atau interpretasi ilmiah tersendiri. peristiwa tergulungnya matahari , bintang-bintang berjatuhan, terbukanya langit, benturan matahari dan bulan, bumi berguncang hebat.

Kronologi hari kiamat dalam Al-Quran begitu jelas. gambaran yang diberikan sesuai dengan kemampuan nalar manusia.

Sumber : buku  End Of Times 2012

Advertisements
By wandasuryanata